Druga strana svijeta

Zbog č ega me ne žele ovdje? Pogled djevojke je odlutao premauskoj dolini izme đ u litica i fjordova. Tu je ležalo selo Danenberg sa svojim zbijenim ku ć icama. Č inilo se da su seš ć u ć urile jedna uz drugu u strahu od nekog starog dvorca kojiih prijete ć i promatra sa litice. Laganim korakom Alicia jekrenula prema dvorcu, zadubljena u misli.
U međuvremenu se već spuštao mrak, a mjesec je već blistao na vedrom nebu.Silueta dvorca na litici postajala je sve crnja. Svijetlo jedopiralo sa svega tri prozora, obasjavajući vlažne ploče velikog dvorišta.

Alicia se trgnula u trenutku kada je prošla kroz velika kamenavrata dvorca. Do nje je iz tame dopro neki šum. Nešto dalje, ulami, nazirala je neku priliku, sli č nu ženi u crnom. Ali je tasjena odmah nestala u mraku, lako da djevojka nije bilasigurna da je uop ć e nešto vidjela. Ipak, do ušiju joj dopre tihismijeh, Tek tada je shvatila da se netko doista nalazi u blizini.Nije joj bilo jasno tko bi se to mogao kriti u sjeni. Osjetila jeiznenadni strah i potrčala prema dvorcu.


PRETPLATITE SE
i čitajte odmah!

Već ste član?
Prijavite se ovdje»


druga-strana-sveta

Podijelite s prijateljima!

    Leave a Reply

    Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *