Njegova savršena supruga

Lara je ušla u krcat vagon i bila je prinudjena da stoji, a kada je voz konačno napustio stanicu, iz tmurnih oblaka sruĉila se silovita oluja koja je delovala kao da nikada neće prestati.

Sjajno. Nije ponela kišobran.

Jesu li joj to bogovi stavljali do znanja da ovo nikako nije bio njen dan?
To joj se ĉinilo vrlo logiĉnim, budući da je morala - bolje reći, bila je primorana - da prisustvuje sastanku s predstavnicima jedne prestižne advokatske kancelarije, na kome je trebalo da bude iznet sadržţaj dva testamenta, kao rezultat tragiĉne nesreće u Francuskoj u kojoj su poginuli njena majka i očuh.

Lara oseti kako joj nadolaze emocije i suzdrţa se da ne zaplaĉe. Nije bilo ni mesto ni trenutak za suze. Brižan i osećajan, Darijus Aleksander je njenoj majci pruţio sreću za kojom je ona toliko ĉeznula u svom prvom braku, prihvativši Laru kao da je njegovo rodjeno dete.

Medjutim, to nije bio slučaj i s njegovim sinom, Vulfom, koji je deset godina ranije na Suzan i njenu sedamnaestogodišnju ćerku Laru gledao kao na hohštaplerke koje su nameravale da ţive na visokoj nozi o trošku njegovog oca.

To je bila takva neistina da ĉak nije bila ni vredna pomena. Štaviše, Suzan je pre venčanja sa Darijusom insistirala na sklapanju predbraĉnog ugovora, što će Vulf biti primoran da prihvati kada se otkrije sadrţaj Darijusovog i Suzaninog testamenta. U ugovoru je zapravo postojao dodatak u kome stoji da je Larino izdržavanje spadalo pod Suzaninu finansijsku odgovornost.

Godinu dana nakon venĉanja njene majke i njegovog oca, Vulf je odbio Darijusovu ponudu da se pridruţi Upravnom odboru očeve korporacije, prihvativšiprimamljivu poslovnu ponudu u Njujorku i odluĉivši da poĊe sopstvenim putem.

****

Nakon kratkog piska koji je najavio dolazak lifta i otvaranja klizećih automatskih vrata, Lara je ušla i sa izvesnom zebnjom povezla se do odgovarajućeg sprata.
Kroz nekoliko minuta suočiće se sa neverovatnim sinom svoga očuha. Vulf Aleksander bio je u kasnim tridesetim, a njegova nteresovanja svodila su se iznad svega na dve stvari, žene i posao. Prema Darijusovim rečima, imao je ogroman uspeh na oba polja, ali njegov otac počeo je da čezne za tim da mu se sin oženi i dobije naslednika, ili barem da se vrati u Sidnej i preuzme mesto koje mu je pripadalo u Upravnom odboru.


PRETPLATITE SE
i čitajte odmah!

Već ste član?
Prijavite se ovdje»

njegova-savrsena-supruga

 

Podijelite s prijateljima!

    Leave a Reply

    Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *